Кампанія з адвокації як інструмент впливу на політику щодо малого та середнього бізнесу

Дана публікація має на меті покращити навички бізнес-асоціацій та неурядових органі-зацій  з  питань  проведення  адвокаційних  кампаній.  У  цій  публікації  викладено  п’ять кроків адвокаційного циклу та надано рекомендації з провадження кожного з цих кроків на практиці.
Шановні представники об’єднань малого та середнього бізнесу! Вашій увазі пропонується  видання,  що  представляє  собою  рекомендації  з  організації  та проведення  успішних  кампаній  з  адвокації  та  лобіювання.  На  сьогодні  в умовах  трансформаційних  перетворень  в  нашому  суспільстві  надзвичайно важливою є конструктивна та компетентна участь бізнес-об’єднань у форму-ванні та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва. 
 
Організація ефективного впливу у багатьох країнах є професійною діяльністю, що вимагає практичних знань та навичок у декількох суміжних дисциплінах, як то економіка, соціологія, право, психологія, державне управління та ін., а також потребує високих комунікативних здібностей. Особи ж, які виконують такі  функції  в  бізнес-об’єднаннях,  зазвичай  називаються  лобістами.  Діяль-ність, яку здійснюють такі об’єднання щодо впливу на органи влади, назива-ють адвокацією або лобіюванням. 
 

КАМПАНІЯ З АДВОКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОЛІТИКУ ЩОДО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ from USAIDLEV

Розділи за темами

Читайте також