Асоціація “Правозахист”
(м. Дніпро)
Організаційна форма Територія діяльності Рік заснування Тип інституції
дипломат маркер календар тип
Громадське об’єднання Дніпропетровська область 2006 рік Бізнес-центр (центр послуг для бізнесу)
Спрямування діяльності
 1. Захист прав і представництво інтересів;
 2. Інформаційна та комунікаційна підтримка;
 3. Консультаційна та юридична підтримка;
Основні послуги
 • Збір, обробка та поширення інформації;
 • Консультаційні послуги та посередництво;
 • Бухгалтерські, аудиторські та юридичні послуги.

Постійна діяльність:

 • підтримка діяльності постійно діючого третейського суду;
 •  участь у формуванні та реалізації регіональної політики;
 • збір, обробка та поширення інформації з питань діяльності МСП, можливостей залучення коштів та інших ресурсів, участі у різноманітних проектах і програмах;
 • правовий супровід господарської, негосподарської та громадської діяльності юридичних осіб, новостворюваних суб’єктів;
 •  участь у вирішенні адміністративних, цивільних та господарських спорів в судах всіх інстанцій, оскарження дій/бездіяльності регулюючих, контролюючих та правоохоронних органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • розробка положень, регламентів, форм.

Розроблені та прийняті документи:

1. Тимчасовий порядоксприяння проведенню громадської експертизи діяльності Дніпропетровської обласної ради та виконання її рішень (2014 рік, участь у розробці, затвердженоДніпропетровською обласною радою);

2. Зміни до Регламенту Дніпропетровської обласної ради стосовно безперешкодної участі громадян у роботі сесій обласної ради (2014 рік, участь у розробці, затверджено Дніпропетровською обласною радою);

3. Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року (2014 рік, участь у розробці, затверджено Дніпропетровською обласною радою).

Контактна інормація
 • Олег Каспаров,
  директор

 • 49075, м. Дніпро,вул. Балхаська, 71, (050) 452-12-52

 • pravozakhyst@gmail.com